wersja polskaenglish versiondeutsche version wersja polska

Poradnictwo zawodowe Poradnictwo na odległość Mediacje Szkolenia Współpracują
z nami
Kontakt O firmie
Pogódźmy się na święta


SONDA
Czy korzystałaś/-łeś już z usług doradcy zawodowego ?

Tak (z własnej inicjatywy)
Tak (w szkole)
Tak (w P P-P)
Tak (w PUP)
Tak (w innych okolicznościach)
Niezobacz wyniki

MEDIACJE

Kampania „Pogódźmy się na święta”


 

Z przyjemnością informujemy,
że włączyliśmy się do
Ogólnopolskiej Kampanii
„Pogódźmy się na święta”.

Nasze usługi mediacyjne w ramach kampanii są bezpłatne.

Prowadzimy mediacje według niżej określonych standardów.

Kampania została zainicjowana w 2007 roku. Obejmuje zaangażowanie ponad 200 polskich Mediatorów, którzy każdego roku w grudniu oferują swoje nieodpłatną pomoc w prowadzeniu Mediacji pozwalających na pozamykanie spornych spraw przed Świętami Bożego Narodzenia,
a co najmniej zainicjowanie „procesu pokojowego” w sprawach które zaburzają relacje między ludźmi.

 

ZASADY UDZIAŁU  MEDIATORÓW W KAMPANII

www.pogodzmysie.pl

1.      Organizatorem Kampanii jest Stowarzyszenie „Mediacje Polska” współpracujące w koalicji: Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji, m.in. ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów, Krajowym Zespołem Negocjatorów oraz innymi krajowym i regionalnymi organizacjami mediatorów.

2.      Biuro Kampanii 2011 – Krajowe Centrum Mediacji 00-876 Warszawa ,ul. Ogrodowa 8 lok. 62, tel./fax. 22 241-14-23, www.pogodzmysie.pl, e-mail: pogodzmysie@mediacje.pl

3.      Koordynatorem Kampanii jest Michał Talaga 663 426-581 mtalaga@mediacje.pl

4.      Kampania „Pogódźmy się na Święta” korzysta ze struktury Sieci Zespołów Mediatorów uregulowanej odrębnym regulaminem, jak również zespołem Mediatorów Stałych Stowarzyszenia Mediatorów Polskich www.mediatorzy.org .

5.      Kampania opiera się na pracy mediatorów, a także funkcjonowaniu ośrodków mediacyjnych będących dla nich zapleczem, pozwalającym na prowadzenie mediacji według najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

6.      Mediatorzy uczestniczący w Kampanii zachowują autonomię wynikającą z przynależności do swoich organizacji. Ich praca w ramach Kampanii odbywa się bez wynagrodzenia.

7.      Mediator uczestniczący w Kampanii określa sposób kontaktu ze sobą: tj. nr telefonu, faxu, adresu e-mail, adresu do doręczeń, a w swojej pracy stosuje: Kodeks Etyczny Mediatora i Kodeks Postępowania Mediatora – stanowiące załączniki do regulaminu Sieci Zespołów Mediatorów Krajowego Centrum Mediacji.

8.      Koordynatorzy Kampanii pracują według reguł Szefów Zespołów Mediatorów.

9.      Mediatorzy stosują wzory dokumentów stanowiących załącznik do niniejszych zasad, w tym:

a.      ulotkę informacyjną Kampanii,

b.       wzór zaproszenia stron na mediację,

c.       wzór protokołu z mediacji,

d.       zestaw wzorów ugód,

e.      wzór wniosku o zatwierdzenie ugody przez sąd oraz nadanie klauzuli wykonalności

10.  W ramach Kampanii mogą pracować regionalne i krajowe zespoły ekspertów doradców i superwizorów.

11.  Promocja oraz budowanie wizerunku Kampanii są koordynowane na poziomie ogólnopolskim.

12.  Współpraca regionalna w Kampanii obejmuje w szczególności wspólne inicjatywy z instytucjami:

a.      samorządu i administracji publicznej,

b.       wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,

c.       oświaty i pomocy społecznej,

d.       związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców oraz innych organizacji pozarządowych.

13.  Listy referencyjne lub oświadczenia woli w ramach Kampanii mogą wydawać (lub potwierdzać):

a.      Koordynator Krajowy Kampanii „Pogódźmy się na Święta”,

b.       Prezes Stowarzyszenia Mediacje Polska”,

c.       Dyrektor Krajowego Centrum Mediacji

d.       Przedstawiciele Konwentu koalicji: Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji
 

Spróbuj – przekonasz się, że warto !

Spotkaj się z mediatorem.

Zadzwoń: 604 569 678 lub 784 679 722

 

Witaj !
Kliknij aby się zalogowaćbezpłatna rejestracja
Wyszukiwarka

SUBSKRYPCJA
Powiadomienia o nowościach i zmianach w serwisie.

dodaj
usuńDorPos - kontakt.     Szukasz obrazków, fotografii ? Spróbuj tutaj !